ระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing)
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [15สค] ขอเชิญประชุมการรักษาความปลอดภัย
 • [08สค] หนังสือเรื่องโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ กศน
 • [04สค] หนังสือเชิญประชุม 6-7 ส.ค.60 ด่วนที่สุด
 • [04สค] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ฯ
 • [02สค] เปลี่ยนแปลงเวลาประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครั้งที่ 2)
 • [31กค] ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครั้งที่ 2)
 • [27กค] ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ประชุม 30 ก.ค.-2 ส.ค.60 กศน ปน
 • [26กค] เชิญประชุมโครงการสร้างอาชีพมีรายได้ฯ
 • [23กค] หนังสือเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้า 26 กค.60 ส่ง กศน ปน
 • [06กค] การซ้อมรับโล่รางวัล
 • [04กค] เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฯ
 • [03กค] ขอแจ้งผลการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559
 • [15มิย] การเตรียมการจัดงานมหกรรมฯ
 • [30พค] วารสารประชาสัมพันธ์เพื่อใต้สันติสุข
 • [29พค] เชิญเข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4
 • [26พค] ขอเชิญประชุมการสร้างการรับรู้ ครั้งที่ 4/2560
 • [26พค] สำรวจช่องทางสื่อที่สามารถใช้เป็นช่องทางในการสร้างการรับรู้ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ (กศน.)
 • [26พค] สำรวจช่องทางสื่อที่สามารถใช้เป็นช่องทางในการสร้างการรับรู้ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
 • [18พค] จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วงเดือนรอมฎอน
 • [17พค] การส่งเสริมให้ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ในเดือนรอมฎอน